Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży – wyzwania dla ekspertów i rodziców

Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mieliśmy zaszczyt być partnerem na Konferencji “Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży – wyzwania dla ekspertów i rodziców”.

Konferencje otworzyła członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jolanta Piotrowska podając statystyki prób samobójczych i samobójstw z Polski i Warmi-Mazur.

Danuta Sowińska mówiła o prewencji suicydalnej młodzieży, w tym młodzieży LGBT+, o edukacji równościowej, języku inkluzywnym, zaimkach, przykładach tranzycji w szkole.

Następnie Hana Lubert powiedziała o depresji, zaburzeniach, samookaleczeniach, o tym co mówić a czego nie mówić dziecku w depresji. Jak wspierać uczniów.

Jacek Pawłowski mówił o swoim doświadczeniu psychologicznym w rozmowie z rodzicami dziecka w kryzysie suicydalnym, o programach i konferencji, którą rozpoczął cykl pomocy w przeciwdziałaniu samobójstwom.

Iga Mieloch mówiła o doświadczeniu w pracy w szpitalu psychiatrycznym.

Kosma Kołodziej poprowadził konferencje i panel dyskusyjny.

Wydarzenie pod patronatem Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Partnerem była Fundacja Diversity Pl i Fundacja “Na Przekór Przeciwnościom”