Ostatnia szansa na nominacje do LGBT+ Diamonds Awards

Informacja prasowa

Liczne organizacje pozarządowe, działacze_ki społeczni_e oraz firmy podejmują inicjatywy na rzecz budowania tolerancji, różnorodności i inkluzji. Takie przedsięwzięcia wyróżniane są w konkursie LGBT+ Diamonds Awards, organizowanym przez NatWest Group i ABSL w Polsce. Do 2 września można zgłosić swoich_je faworytów_ki w sześciu kategoriach konkursowych. Nagrodzone zostaną osoby, organizacje i firmy działające na rzecz równości i inkluzywności w biznesie oraz społeczeństwie.

Po raz trzeci z rzędu Polska znalazła się na końcu rankingu Rainbow Europe Map and Index, który szacuje stopień równouprawnienia osób LGBT+ w 49 krajach Europy. Zajęliśmy 43 miejsce ex aequo z Monako. Niższe wyniki otrzymało tylko 5 państw: Białoruś, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan. Aż 43 proc. osób LGBT+ mieszkających w krajach UE czuje się dyskryminowanych w swoim otoczeniu, wynika z badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Co więcej w 2012 roku ten odsetek był niższy, wynosił 37 proc. Dane wskazują, że przed nami jeszcze wiele pracy.

Potrzebna jest zmiana społeczna, a my jesteśmy jej częścią. Różnorodność jest wartością nie tylko w biznesie, ale w każdym obszarze życia. Dostrzegamy, że w ciągu ostatnich lat w Polsce dużo mówi się o osobach LGBT+. Coraz więcej firm, NGO i działaczy_ek jest nominowanych w naszym konkursie. Rośnie też zainteresowanie polityką inkluzywności w środowisku zawodowym. To pokazuje, że akceptacja jest wynikiem zrozumienia oraz empatii w stosunku do innych – mówi Rafał Dembe kierujący pracowniczą siecią LGBT+ w NatWest Group w Polsce.

Jesteśmy razem już 5 lat!

Konkurs LGBT+ Diamonds Awards organizowany jest od 2018 roku. Nagradzane są w nim osoby, firmy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz budowy społeczeństwa, w którym każdy ma równe prawa. Wręczane statuetki są wyrazem uznania za wprowadzanie zmian w lokalnych społecznościach, inkluzywne zarządzanie biznesem oraz odwagę w mówieniu o sytuacji osób LGBT+ w Polsce. W poprzednich edycjach nagrody przyznawane były tym firmom, które m.in. wprowadziły wewnętrzną komunikację włączającą czy utworzyły tęczowe sieci pracownicze, organizacjom społecznym, które współtworzyły marsze równości i osobom, które swoją odwagą inspirowały do działania na rzecz osób LGBT+. 

Pierwszym etapem konkursu są nominacje, które wystartowały 18 lipca. Do 2 września na stronie www.lgbtdiamondsawards.pl każdy_a może zgłaszać swoich fawortytów_ki w ramach 6 kategorii:

  • Pracodawca/Pracodawczyni roku wspierający_a osoby LGBT+
  • Pracownicza sieć LGBT+ roku
  • Ambasador/Ambasadorka osób LGBT+ 
  • Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT+
  • Partnerstwo roku (organizacja pozarządowa)
  • Lokalna inicjatywa roku

ABSL ramię w ramię z NatWest Group

W tym roku w roli współorganizatora LGBT+ Diamond Awards dołączył Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL, organizacja reprezentująca sektor nowoczesnych usług dla biznesu, dla których różnorodność i inkluzywność są jednymi z kluczowych wartości.

Cieszymy się ze współpracy z NatWest Group, organizacjami społecznymi i sieciami aktywistów i aktywistek przy tegorocznej edycji LGBT+ Diamonds Awards, organizowanej pod hasłem spotkanie to początek, wspólne działanie to sukces. Łączy nas idea, wspólne wartości, przekonanie o ważności bliskiej współpracy środowiska biznesowego ze społecznym, wymiany dobrych praktyk oraz działań edukacyjnych dla firm– wyjaśnia Anna Berczyńska, Wiceprezes ds. Talentów, ABSL. 

Inkluzywność w pracy i nie tylko

Wraz z większą widocznością osób LGBT+ rośnie dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Dobrostan i motywację pracowników_czek kształtują nie tylko benefity czy płaca, ale także odpowiednia kultura organizacyjna oraz równe, a przede wszystkim przyjazne środowisko pracy. W poprzednich edycjach LGBT+ Diamonds Awards za budowanie środowiska zawodowego sprzyjającego różnorodności nagrodzeni_one zostali_ły: Nielsen, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy oraz IKEA Polska.

– Programy inkluzywne powinny być standardem, a nie wyróżnikiem na rynku pracy. Takie podejście stosujemy w NatWest Group w Polsce i staramy się promować je również poza firmą, także pokazując dobre praktyki w innych organizacjach w ramach konkursu LGBT+ Diamonds Awards – dodaje Rafał Dembe kierujący pracowniczą siecią LGBT+ w NatWest Group w Polsce.

Realizacja idei diversity & inclusion to zapewnienie każdemu_j pracownikowi_czce, bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wyznawane wartości, tożsamość i orientację seksualną, takich samych szans na rozwój i sukces zawodowy. Polityka różnorodności i inkluzji czerpie bowiem z różnych perspektyw dając wszystkim równe możliwości realizacji swoich ambicji i planów zawodowych.

Chcemy wspólnie promować programy z obszaru różnorodności i inkluzywności na rynku pracy w Polsce. Z perspektywy dojrzałych organizacji kształtowanie przyjaznych miejsc pracy oferujących równe szanse rozwoju i awansu to nie tylko element budowy marki pracodawcy, ale też kluczowy element długofalowej strategii rozwoju czerpiącej ze zróżnicowanych perspektyw i doświadczeń– tłumaczy Anna Berczyńska, Wiceprezes ds. Talentów, ABSL.

Wraz z firmami i organizacjami doświadczonymi w obszarze różnorodności, stworzona została lista dobrych praktyk dla pracodawców_czyń wspierających osoby LGBT+. Znajdują się na niej takie działania jak: regularne prowadzenie szkoleń w zakresie różnorodności, równego traktowania; posługiwanie się językiem inkluzywnym w miejscu pracy, w oficjalnej dokumentacji, prezentacjach; tworzenie i wspieranie sieci pracowniczych, również tzw. sieci tęczowych; regularna współpraca z organizacjami pozarządowymi i wiele innych aktywności, które sprawiają, że każdy_a może czuć się dobrze i być sobą w pracy.

Przyznanie nagród LGBT+ Diamonds Awards 2022 odbędzie się 26 października. Inicjatywę  aktywnie wspierają Kayah oraz Nick Sinckler, którzy będą gośćmi specjalnymi finału konkursu. Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku oraz na stronie konkursu. Inicjatorem wydarzenia jest NatWest Group w Polsce, brytyjska instytucja finansowa działająca na polskim rynku od 15 lat, którego zespół pracowników i pracowniczek stworzył jedną z większych sieci tęczowych w Polsce. W tym roku LGBT+ Diamond Awards współorganizuje ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, który zrzesza ponad 240 przedstawicieli_ki firm z tej jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi współczesnej polskiej gospodarki. 

Więcej informacji na stronie www.lgbtdiamondsawards.pl.

***
O NatWest Group

National Westminster Bank Plc z siedzibą w Londynie, 250 Bishopsgate, Londyn EC2M 4AA, Wielka Brytania, zarejestrowanym w Anglii i Walii pod numerem 929027, prowadzącym działalność w Polsce poprzez oddział National Westminster Bank Plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 1 Sierpnia 8A, 02-134, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000677815, NIP: 1070038385 

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zrzesza ponad 240 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie ponad 400 000 osób. 1700 centrów usług, rozproszonych w ponad 60 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest tworzenie nowych, wartościowych miejsca oraz odpowiedzialny i zrównoważony rozwój biznesu w lokalnych społecznościach. Więcej: www.absl.pl

Kontakt dla mediów:
Paula Kowalcze
paula.kowalcze@propsypr.pl
798 010 686