Podwyższenie kompetencji i zapobieganie wypaleniu w pracy wolontariackiej

Osoby zaangażowane w wolontariat mierzą się z ogromnym problemem jakim jest inwestowanie własnych środków w działania organizacji.

Aby zmotywować do dalszego działania i nie opuszczania szeregów swoich organizacji wsparliśmy wolontariuszy z Fundacji Godność Pacjenta, Fundacji diversityPL i Stowarzyszenia Artystyczno Społeczne Feeria w niezbędną wiedzę za pomocą szkoleń, coachingów, wizyt studyjnych jak również prezentacji narzędzi do promocji wolontariatu w organizacjach.

fot. Kasia Mikołajewska

Budowanie poczucia przynależności i sprawczości

Dzięki tym działaniom, wolontariusze mogą skutecznie reprezentować wizerunek organizacji oraz budować poczucie przynależności i umiejętności wyrażania własnej tożsamości organizacjach.

Warsztaty i szkolenia z motywacji osób wykonujących pracę wolontariacką, wyposażenie ich w techniki radzenia sobie ze stresem czy usprawniające komunikację mają kluczowe znaczenie w pracy wolontaryjnej, społecznej, na rzecz innych osób.

Rola organizacji w umacnianiu wolontariatu

Wsparcie od organizacji, w której dane osoby pracują ma nadrzędne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnotowości, sprawczości i przynależności. Co więcej, pomaga w dostrzeganiu i rozwijaniu indywidualnych cech i umiejętności osób zaangażowanych w wolontariat, którymi następnie mogą przysłużyć się w niesieniu pomocy innym.

Budowanie relacji jako gratyfikacja i motywacja

Gratyfikacja wysiłku włożonego w wolontariat może odbywać się przez integrację, gadżety, warsztaty i szkolenia bezpłatne dla wolontariuszy stowarzyszeń.

Wspieranie, docenianie, kontakt z potrzebami oraz otwarta komunikacja wewnątrz organizacji biorących udział w projekcie przekłada się bezpośrednio na jakość działań każdej z naszych grup.

Projekt szkoleniowy został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Gdańsk. Dziękujemy!