DE&I w miejscu pracy

Diversity – różnorodność
Equity – równość
Inclusion – włączenie

Ujarzmiamy zmiany!

DE&I w miejscu pracy to coś więcej niż progresywny trend

Różnorodność, równość i inkluzywność w kulturze pracy zwiększa zaangażowanie i produktywność pracowników oraz wpływa pozytywnie na ich satysfakcję. Co więcej, jasna komunikacja wartości DE&I przez firmę wpływa pozytywnie na jej wizerunek oraz wysokość przychodów.

Pomożemy Ci zagospodarować ukryty potencjał DE&I w Twojej organizacji.

Szansa dla HR

76% osób poszukujących pracy i pracujących twierdzi, że zróżnicowana kadra jest ważnym czynnikiem przy ocenie firm i ofert pracy.

32% osób pracujących i poszukujących pracy nie ubiegałaby się o pracę w firmie, w której brakuje różnorodności wśród pracowników.

Dbając o DE&I sprawisz, że Twoja organizacja będzie jeszcze atrakcyjniejszym miejscem pracy.

Szansa dla marketingu i sprzedaży

57% konsumentów jest bardziej lojalnych wobec marek, które w komunikacji zewnętrznej prezentują swoje zobowiązania i działania na rzecz zmniejszania nierówności społecznych.

Sprawdź jak możemy wesprzeć DE&I w Twojej organizacji

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia zamknięte dla pracowników. Szkolimy kadry zarządzające, HR i zespoły marketingowe. Tematykę ustalamy wspólnie w odpowiedzi na najbardziej palące wyzwania w organizacji.

Konferencje

Od 2019 roku organizujemy konferencje przy współpracy lub na zlecenie organizacji, które wdrażają zarządzanie różnorodnością i przeciwdziałają dyskryminacji w swoim miejscu pracy. Wydarzenia realizujemy w modelu zamkniętym oraz otwartym.

Partnerstwa

Zapewniamy elastyczne formy długoterminowej współpracy partnerskiej, które opierają się o wymianę korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych. W trybie ciągłym prowadzimy nabór na sponsorów naszych inicjatyw.

Konsultacje

Służymy wiedzą ekspercką osób zrzeszonych w społeczności Fundacji diveristyPL. Połączymy Cię z osobą wyspecjalizowaną w obszarze, którego będzie dotyczyć konsultacja.

poznaj nasze działania

Interesuje cię DE&I w miejscu pracy?

Napisz do nas lub umów bezpłatną konsultację.