Członkini Rady Programowej diversityPL laureatką nagrody Liderki Równego Biznesu

Druga edycja plebiscytu 16 Liderek Równości zakończyła się Galą Finałową, która odbyła się w Warszawie 25 marca 2023 br. Wybrano 16 Liderek Równości po jednej z każdego województwa i trzy ogólnopolskie Liderki Równego Biznesu.

Agata Kukwa, członkini Rady Programowej diversityPL została nagrodzona tytułem Liderki Równego Biznesu za swoją dotychczasową działalność w Fundacji.

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Filipiak – Zastępczyni redaktorki naczelnej Forbes Women Polska, Agata Kukwa – członkini Rady Programowej diversityPL, Anna Clunes – Ambasadorka Brytyjska w Polsce, Agata Kobylińska – Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet // fot. Katarzyna Rainka

Znaczenie równości płci

Plebiscyt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, we współpracy z British Council i Klubem Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Magazyn Forbes Women objął Plebiscyt patronatem medialnym.

“Plebiscyt został stworzony, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Jego szczególną wartością jest to, że wyróżniamy też kobiety działające w mniejszych miejscowościach. Laureatki to kobiety, które inicjują zmianę i pomagają tworzyć lepszą rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.” – podkreśliła Ambasadorka Brytyjska w Polsce Anna Clunes.

Równość płci jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego, ale też gospodarki. To, co kobiety realizują na poziomie lokalnym, w dużym stopniu wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi i determinacji” – powiedziała podczas Gali Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, odpowiedzialna za pracę z regionami.

Kim są laureatki pebiscytu?

Uczestniczki Plebiscytu to lokalne liderki. Organizują wydarzenia i szkolenia antydyskryminacyjne, aktywizują zawodowo inne kobiety, przeciwdziałają wykluczeniu osób ze społeczności LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, osób migranckich i działają na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Są wśród nich badaczki herstorii i edukatorki, prawniczki, sołtyski, założycielki stowarzyszeń i organizacji kobiecych. W tegorocznej edycji plebiscytu bardzo wiele zgłoszeń było od liderek udzielających wsparcia osobom uchodźczym po agresji Rosji na Ukrainę. Działały na rzecz pomocy i integracji oraz udzielały wsparcia materialnego.

Zasady plebiscytu

Warunkiem udziału w konkursie było osobiste zgłaszanie kandydatek. „Przełamuje to barierę braku wiary w siebie – powiedziała Claudia Zygmunt, pomysłodawczyni projektu z Ambasady Brytyjskiej – ponieważ jako kobiety często jesteśmy wychowywane w przekonaniu, że nie powinnyśmy się chwalić swoimi sukcesami. Ale się udało. Otrzymaliśmy ponad 140 zgłoszeń z całej Polski, w tym około 1/3 z mniejszych miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.”

Proces wyboru składał się z dwóch etapów. Komitet Selekcyjny z udziałem biura Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie wskazał po dwie kandydatki do tytułu Liderki Równości z każdego województwa. Ostateczny wybór należał do Jury z udziałem Pani Ambasador Brytyjskiej w Polsce Anny Clunes, a także oraz osób przedstawicielskich Ambasady Brytyjskiej, Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz magazynu Forbes Women. Jury wyróżniło również Liderki Równego Biznesu, kobiety działające w biznesie, które wspierają inne kobiety poprzez m.in. wprowadzenie dobrych praktyk i polityk zapewniających równość płac, szans i awansu.

Kluczowym kryterium wyboru na obu etapach był realny wpływ na otoczenie w działaniach na rzecz równości płci oraz innowacyjność tych działań. Plebiscyt pokazał jak wiele jest kobiet aktywnie zaangażowanych w swojej lokalnej społeczności w propagowanie równości płci, niedyskryminacji i inkluzywności.

Nagrody dla laureatek w postaci kursu języka angielskiego na wybranym poziomie zapewnił British Council. Dodatkowo Liderki Równego Biznesu wezmą udział w programie mentoringowym prowadzonym przez Klub Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Uroczystość poprowadziła Aleksandra Karasińska – Redaktorka naczelna Forbes Women oraz Agnieszka Filipiak – Zastępczyni redaktorki naczelnej Forbes Women.

Debata z udziałem laureatek

Na zakończenie Gali odbyła się debata pt. „Kobiety liderki: jak skutecznie działać lokalnie?”, którą poprowadziła Ewa Sufin-Jaquemart, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Wzięły w niej udział nagrodzone Liderki Równości i Biznesu: Adrianna Klimczak, Alina Jeleń, Joanna Jałocha, Iuliia Puzyrevska, Izabela Sopalska-Rybak oraz Pełnomocniczka Kongresu Kobiet i jedna z Ambasadorek Równości plebiscytu Violetta Ratajczak.

Transmisja wydarzenia online 👉 https://fb.me/e/2PxZL4c8v