Profilaktyka samobójstw młodzieży LGBT+

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbyło się wydarzenie pod tytułem “Prewencja suicydalna młodzieży LGBT+”, które moderowała Danuta Sowińska prezeska Fundacji diversityPL, suicydolożka, trenerka antydyskryminacyjna. Spotkanie odbywać się będzie w języku polskim i będzie tłumaczone na język angielski. Spotkanie otworzyła dr Magdalena Adamowicz.

Według WHO samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów w grupie wiekowej 15-29. Wydarzenie ma na celu uświadomienie problemu jakim jest wysoka ilość występowania samobójstw, prób samobójczych i myśli samobójczych wśród młodzieży LGBT+.
W temacie zostały wzięte pod uwagę statystyki europejskie, ogólnopolskie, dane z województwa pomorskiego dotyczące zamachów samobójczych nieletnich skutecznych i nieskutecznych obejmujące lata 2013-2020, dane KPH dotyczące młodzieży LGBT+, badania dr Kosmy Kołodzieja. Wykład 30 minut poprowadziła Danuta Sowińska, która również będzie moderować panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi:

  • podkom. Emilia Karczewska z Komendy Miejskiej Policji -specjalistka w zakresie problematyki nieletnich w tym zdarzeń suicydalnych z ich udziałem,
  • dr Kosma Kołodziej – wykładowca dydaktyczno-naukowy, wiceprzewodniczący Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania,
  • Magda Drobnik – psycholożka szkolna i wicedyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
  • doktorant Miłosz Dziedziak – psycholog i seksuolog
  • Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Europoseł Magdalena Adamowicz.
  • The event is held under the patronage of the office of Ms Magdalena Adamowicz, MEP