Wspieraj

Fundacja diversityPL prowadzi swoją działalność ze środków pozyskanych od sponsorów i partnerów oraz z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli chcesz przekazać darowiznę jako osoba indywidualna, tu masz taką możśliwośc.

Nasze działania możliwe są dzięki darowiznom.

Wpłacając darowiznę pomagasz nam prowadzić działania edukacyjne, organizować konferencje i kampanie.

Możesz nam pomóc przelewem na dowolną kwotę na numer konta:
Fundacja diversityPL
ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A, 80-252 Gdańsk
60 1140 2004 0000 3102 7875 1723 (mBank)
tytułem darowizna na cele statutowe.

Osoby fizyczne
Osoby fizyczne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny nie wyższą niż 6% uzyskanego dochodu (jest to możliwe na podstawie Art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), kiedy wpłata jest dokonana w danym roku podatkowym. Kiedy przedmiotem darowizny są pieniądze, to wpłata powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Aby skorzystać z odliczenia darowizny przekazanej na rzecz Fundacji diversityPL, należy wraz z zeznaniem podatkowym (np. PIT-37) wypełnić także formularz PIT/O.
Pamiętaj! Wypełniając coroczny PIT, możesz nie tylko wykazać darowizny, ale też przekazać 1% podatku dla Fundacji Diversity Polska wpisując w odpowiednie pole KRS 0000784089.

Osoby prawne
Osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz Fundacji diversityPL. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (jest to możliwe na podstawie Art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), kiedy wpłata jest dokonana w danym roku podatkowym. Kiedy przedmiotem darowizny są pieniądze, to wpłata powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Aby skorzystać z odliczenia darowizny przekazanej
na rzecz Fundacji Diversity Polska, należy wypełnić formularz CIT-D – darczyńcy odliczającego darowiznę od podstawy opodatkowania.

Uproszczona ewidencja przychodów-kosztów Fundacji za 2019 rok.

Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Darczyńcą Fundacji diversityPL może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Darowiznę można przekazać przelewem, za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi PayU lub PayPal lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na konto bankowe Fundacji 60 1140 2004 0000 3102 7875 1723, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Fundacja diversityPL ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A, 80-252 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: danuta@diversitypl.org W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.
 1. Strona internetowa www.diversity3city.pl jest prowadzona przez: Fundację diversityPL ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A, 80-252 Gdańsk, tel: 501-500-614 mail: danuta@diversitypl.org NIP: 5833353245 REGON: 383232127 KRS: 0000 784089
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji diversityPL,
  b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
  c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez PayU, PayPal.
 3. Darowizny są obsługiwane przez operatorów płatności:
  a) firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495;
  b) firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
 4. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją diversityPL.
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy na stronie internetowej Fundacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.