prewencja suicydalna seniorów

Głównym celem raportu była diagnoza ryzyk z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z kryzysem suicydalnym seniorów. Jak wynika ze statystyk udostępnionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, kryzys samobójczy widoczny jest również w województwie pomorskim, gdzie w 2022 roku odnotowano wzrost prób samobójczych wśród osób powyżej 60. roku życia aż o 77%.

Zobacz raport >>>

Kryzys suicydalny młodzieży w polsce

Przeprowadziliśmy badanie kryzysu samobójczego wśród młodych ludzi w Polsce. Celem badania była analiza kryzysu samobójczego wśród młodych ludzi oraz poznanie potencjalnych czynników ryzyka, które mogą wpływać na decyzję o próbie samobójczej.

Od 2021 roku odnotowano wzrost zarejestrowanych przez policję prób samobójczych wśród młodych ludzi.

Zobacz raport >>>

prewencja suicydalna młodzieży w gdańsku

W wyniku zaniepokojenia wysoką liczbą prób samobójczych w Gdańsku w 2021 i 2022 roku przeprowadziliśmy pilotażowe lekcje i badania w dwóch szkołach średnich. Na tej podstawie powstał pierwszy raport o prewencji suicydalnej młodzieży. Badania przeprowadzone w gdańskich szkołach. Badania są próbą zrozumienia przyczyn myśli samobójczych i prób samobójczych wśród młodzieży gdańskiej.

Zobacz raport >>>