kondycja psychiczna gdańskich osób uczących się

Inicjatorem i autorem projektu „Kondycja psychiczna osób uczących się w Gdańsku. Badanie skierowane do dzieci i młodzieży z gdańskich szkół średnich oraz z klas 7 i 8 szkół podstawowych” jest Oskar Stabno – Przewodniczący Komisji Zdrowia Psychicznego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Celem badania było zdiagnozowanie kondycji psychicznej uczniów w Gdańsku, reagując na rosnący kryzys zdrowia psychicznego w tej grupie wiekowej. Kondycja psychiczna młodzieży zależy od wielu czynników, w tym presji szkolnej, relacji rodzinnych, sytuacji ekonomicznej i wpływu mediów społecznościowych. Przeprowadzone badanie miało na celu zidentyfikowanie obszarów wymagających głównych działań w walce z kryzysem psychicznym młodzieży.

Autorami publikacji są: Oskar Stabno, Danuta Sowiska, Kosma Kołodziej

Pobierz raport >>>